strona główna > bip > statystyka

Statystyki

strona 12 / 18 | < pierwsza | poprzednia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | następna | ostatnia >

podstrona ilość wejść ostatnie wejście
Informacja z otwarcia ofert 313 23.05.2022 13:26
Informacja o ofertach odrzuconych, nr sprawy 4/2020 244 23.05.2022 03:52
Informacja o wyborze oferty, nr sprawy OP/ZP/6/20 248 11.05.2022 05:33
Zawiadomienie o wyborze oferty, nr sprawy OP/ZP/5/20 244 11.05.2022 08:17
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, nr sprawy OP/ZP/8/20 230 28.04.2022 01:10
Dostępność architektoniczna i cyfrowa. 265 19.05.2022 07:09
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENT w dziale finansowo-księgowym KP/016/1/21. 296 19.05.2022 14:03
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA w dziale finansowo-księgowym KP/016/3/21. 206 20.05.2022 14:12
Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/3/2021 133 24.05.2022 00:37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, OP/ZP/4/2021 105 24.05.2022 08:50
Prowadzenie rejestrów, ewidencji i archiwów 3816 24.05.2022 04:05
Dokumentacja projektowa 581 23.05.2022 12:35
Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r. 2077 23.05.2022 06:38
Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 416 23.05.2022 07:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 412 23.05.2022 14:29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 423 23.05.2022 10:41
Wzór umowy 436 23.05.2022 14:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 430 23.05.2022 07:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 411 23.05.2022 06:47
Wyjaśnienia treści SIWZ 458 24.05.2022 05:46
Zawiadomienie o wyborze oferty 416 16.05.2022 16:49
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 447 03.05.2022 17:55
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 460 24.05.2022 06:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 448 03.05.2022 00:50
Informacja o udzieleniu zamówienia 490 23.05.2022 14:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 349 23.05.2022 14:19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 4/2020 274 23.05.2022 06:16
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, nr sprawy OP/ZP/8/20 217 28.04.2022 01:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy OP/ZP/3/2021 106 23.05.2022 12:36
Przyjmowanie i załatwianie spraw 3700 20.05.2022 21:21

strona 12 / 18 | < pierwsza | poprzednia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | następna | ostatnia >

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms