strona główna > bip > statystyka

Statystyki

strona 11 / 18 | < pierwsza | poprzednia | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | następna | ostatnia >

podstrona ilość wejść ostatnie wejście
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 441 25.06.2022 12:33
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 448 25.06.2022 22:33
Informacja o wyniku naboru 1141 17.06.2022 05:12
Klauzula informacyjna dla kandydata/pracownika 1406 24.06.2022 09:08
Informacja o ofertach odrzuconych 463 25.06.2022 21:37
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 408 26.06.2022 00:17
Wyjaśnienia treści SIWZ 357 26.06.2022 00:00
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, nr sprawy 4/2020 299 26.06.2022 00:50
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH, nr sprawy OP/ZP/8/20 225 17.06.2022 08:24
Informacja o kwocie 165 26.06.2022 01:22
Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/4/2021 151 25.06.2022 13:37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy OP/ZP/5/2021 122 26.06.2022 01:03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, OP/ZP/2/2022 26 25.06.2022 01:06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10 25.06.2022 14:10
Kontrole w ZTM w Katowicach 5558 26.06.2022 00:20
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 5110 23.06.2022 23:44
Przedmiar robót 480 23.06.2022 19:56
Informacje o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych przez WK ZTM w II półroczu 2010 r. 2068 26.06.2022 00:58
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2011 472 19.06.2022 23:44
Załącznik do umowy 428 19.06.2022 08:57
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 432 25.06.2022 16:00
Przedmiar robót 470 19.06.2022 23:42
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 457 19.06.2022 23:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 451 26.06.2022 01:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 452 25.06.2022 23:52
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 451 25.06.2022 23:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 447 26.06.2022 00:51
Ogłoszenie o zamówieniu 421 26.06.2022 01:05
Informacja z otwarcia ofert 464 17.06.2022 10:35
Informacja o odrzuconych ofertach 461 25.06.2022 20:59

strona 11 / 18 | < pierwsza | poprzednia | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | następna | ostatnia >

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms