strona główna > bip > statystyka

Statystyki

strona 11 / 18 | < pierwsza | poprzednia | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | następna | ostatnia >

podstrona ilość wejść ostatnie wejście
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 317 20.11.2021 14:14
Przedmiar robót 341 21.11.2021 23:46
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 343 21.11.2021 02:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 334 28.11.2021 05:16
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 339 25.11.2021 07:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 344 28.11.2021 03:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 340 24.11.2021 23:29
Ogłoszenie o zamówieniu 319 24.11.2021 15:15
Informacja z otwarcia ofert 340 25.11.2021 13:38
Informacja o odrzuconych ofertach 348 28.11.2021 00:02
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 343 28.11.2021 16:55
Oferty wycofane 375 28.11.2021 12:13
Informacja z otwarcia ofert 349 20.11.2021 14:27
Informacja z otwarcia ofert 339 24.11.2021 03:51
Informacja z otwarcia ofert 334 21.11.2021 22:25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 340 22.11.2021 11:44
Informacja z otwarcia ofert 211 15.11.2021 12:53
Informacja o ofertach odrzuconych, nr sprawy 4/2020 158 25.11.2021 00:40
Informacja o wyborze oferty, nr sprawy OP/ZP/6/20 152 19.11.2021 13:37
Zawiadomienie o wyborze oferty, nr sprawy OP/ZP/5/20 152 17.11.2021 15:37
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, nr sprawy OP/ZP/8/20 164 21.11.2021 03:59
Dostępność architektoniczna i cyfrowa. 163 25.11.2021 14:50
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENT w dziale finansowo-księgowym KP/016/1/21. 181 26.11.2021 02:37
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA w dziale finansowo-księgowym KP/016/3/21. 83 28.11.2021 17:27
Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/3/2021 31 24.11.2021 07:07
Prowadzenie rejestrów, ewidencji i archiwów 3621 28.11.2021 08:47
Dokumentacja projektowa 464 24.11.2021 01:14
Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r. 1978 20.11.2021 20:00
Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 328 22.11.2021 19:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 316 20.11.2021 15:15

strona 11 / 18 | < pierwsza | poprzednia | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | następna | ostatnia >

2011 - 2021 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms