strona główna > bip > Zamówienia > Zamówienia do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych

Zamówienia do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych

Zobacz także

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2024r.) OP/ZP/1/24

czytaj więcej


Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w I pół. 2024r.) OP/ZP/11/23

czytaj więcej


Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w I pół. 2024r.) OP/ZP/6/23

czytaj więcej


Dostawy samochodu ciężarowego do 3,5 t OP/ZP/9/2023

czytaj więcej


Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiającego (w 2024 r.) OP/ZP/7/2023

czytaj więcej


Usługa utrzymania sprawności tech. i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instal. i sieci elektroenergetycznej w 2024r. , nr sprawy OP/ZP/8/2023

czytaj więcej


Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy OP/ZP/5/2023

czytaj więcej


OP/ZP/1/23 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t.

czytaj więcej


Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2023r.) OP/ZP/4/23

czytaj więcej


Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2023r.) OP/ZP/2/23

czytaj więcej


Usługa utrzymania sprawności tech. i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instal. i sieci elektroenergetycznej, nr sprawy OP/ZP/7/2022

czytaj więcej


Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy OP/ZP/5/2022

czytaj więcej


Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w I pół. 2023r.) OP/ZP/4/2022

czytaj więcej


Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiającego (w I pół. 2023r.) OP/ZP/3/2022

czytaj więcej


Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z targ. przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2022r.), OP/ZP/2/2022

czytaj więcej


Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II półroczu 2022r.), nr sprawy OP/ZP/1/2022

czytaj więcej


Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy OP/ZP/5/2021

czytaj więcej


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiajacego, nr sprawy OP/ZP/4/2021

czytaj więcej


Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy OP/ZP/2/2021

czytaj więcej


Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach, nr sprawy OP/ZP/3/2021

czytaj więcej


2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms