strona główna > bip > statystyka

Statystyki

strona 17 / 20 | < pierwsza | poprzednia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | następna | ostatnia >

podstrona ilość wejść ostatnie wejście
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 638 29.05.2023 00:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 624 25.05.2023 06:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. inwestycji 595 26.05.2023 05:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 603 25.05.2023 06:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 690 29.05.2023 01:07
Lista kandydatów - na stanowiska specjalisty ds inwestycji 628 26.05.2023 05:15
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds inwestycji 568 26.05.2023 05:15
Załącznik do umowy 602 29.05.2023 02:01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10/2011 620 26.05.2023 15:04
Ogłoszenie o zamówieniu 648 27.05.2023 22:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 601 25.05.2023 06:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 626 28.05.2023 21:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 631 28.05.2023 17:54
SIWZ 676 29.05.2023 00:41
Informacja o zamówieniu publicznym w sprawie nr 4/2017 629 28.05.2023 19:11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 648 27.05.2023 02:34
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 630 27.05.2023 05:15
Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 631 25.05.2023 06:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 644 25.05.2023 06:32
Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2016 - nr sprawy 1/2016 1100 28.05.2023 16:09
Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2017- nr sprawy 2/2017 1023 28.05.2023 05:39
Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2015 1208 26.05.2023 11:38
Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2015 1127 25.05.2023 06:32
Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 2/U/TE/2021 358 25.05.2023 06:32
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 1/RB/2022 251 25.05.2023 16:30
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 2/RB/2022 205 26.05.2023 07:46
Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 4/U/TE/2020 600 27.05.2023 13:35
Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2015/2016 - nr sprawy 2/2015 1111 26.05.2023 08:14
Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 1/U/TE/2020 622 27.05.2023 07:34
Usługa transportowania wartości pieniężnych 766 25.05.2023 06:32

strona 17 / 20 | < pierwsza | poprzednia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | następna | ostatnia >

2011 - 2023 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms