strona główna > bip > rejestr zmian

rejestr zmian

plan 2013


PLAN  KONTROLI

 w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach  na  2013r.

L.p. Planowany termin kontroli Nazwa kontrolowanej komórki Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Uwagi

1. I kwartał Dział Administracji Targowisk Kontrola  poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe  na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach. problemowa  

2. Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23  w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej        i eksploatacyjnej. problemowa  

3. Dział Administracji Targowisk Kontrola realizacji umowy na usługę utrzymania       w czystości targowisk detalicznych przy  ul. Katowickiej   i pl. K. Miarki    w zakresie zimowego utrzymania czystości. problemowa  

4. Inspektor Nadzoru TI Kontrola wydatków inwestycyjnych z zakresu rozbudowy instalacji elektrycznej. problemowa  

5. Dział Administracji Targowisk, Dział Finansowo- Księgowy, Stanowisko ds. windykacji Kontrola przychodów ZTM. problemowa  

6. II  kwartał Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23  w  Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej        i eksploatacyjnej. problemowa  

7. Dział Administracji Targowisk Kontrola  poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe  na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach. problemowa  

8. Dział Eksploatacji Kontrola wydatków inwestycyjnych na modernizację nagłośnienia targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 problemowa  

9. Dział  Gospodarczo-Administracyjny Kontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM. Wykonanie zaleceń pokontrolnych   z  Wystąpienia pokontrolnego           z 10.08.2012.    problemowa  

10. III kwartał Dział Administracji Targowisk Kontrola  poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe  na terenie bazaru przy ul. Pukowca  23 w Katowicach. problemowa  

11. Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23  w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej        i eksploatacyjnej. problemowa  

12. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Agnieszki w Katowicach problemowa  

13. Dział Administracji Targowisk, Dział Finansowo- Księgowy, Kontrola wybranych wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne.    problemowa  

14. Dział Eksploatacji Kontrola wydatków inwestycyjnych na  modernizację telewizji przemysłowej na targowisku miejskim przy ul. Pukowca 23 problemowa  

15. IV  kwartał Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23    w  Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej. problemowa  

16. Dział Administracji Targowisk Kontrola  poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe  na terenie bazaru przy ul. Pukowca  23 w Katowicach. problemowa  

17. Dział Eksploatacji Kontrola wydatków na usługi remontowe problemowa  

18. Dział  Gospodarczo-Administracyjny Kontrola wybranych wydatków na poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM. problemowa  


Katowice 28.12.2012

Zatwierdzam


DYREKTOR


dr inż. Adam Lidwinlista zmian

2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms