strona główna > bip > rejestr zmian

rejestr zmian

plan II kw 2012

PLAN KONTROLI
w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2012r.
L.p. Planowany termin kontroli Nazwa kontrolowanej komórki Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Uwagi
1. III kwartał Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach. problemowa

2. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe w miejscach wyznaczonych do handlu. problemowa


Dział Gospodarczo-Administracyjny Kontrola dokumentowania przychodów i rozchodów magazynowych. problemowa

3. Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej. problemowa

4. IV kwartał Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej. problemowa

5. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach. problemowa

6. Dział Eksploatacji Gospodarka odpadami na targowiskach. problemowa

7. Dział Gospodarczo-Administracyjny Gospodarka składnikami majątkowymi z zakresu prowadzenia wymaganych ewidencji. problemowa


Katowice, 25.06.2012r.


Zatwierdzam:

DYREKTOR

dr inż. Adam Lidwinlista zmian

2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms