Informacje o rejestrach

Informacja o rejestrach :

1.     Rejestr zarządzeń

2.     Rejestr ogólny zatrudnionych

3.     Rejestr przyjętych i zwolnionych

4.     Rejestr akt osobowych pracowników zwolnionych (archiwum akt)

5.     Rejestr szkoleń pracowników

6.     Rejestr urlopów wychowawczych

7.     Rejestr zwolnień lekarskich

8.     Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

9.     Rejestr delegacji

11.   Rejestr pełnomocnictw

12.   Rejestr nagród jubileuszowych

13.   Rejestr emerytów i rencistów Zakładu  Targowisk Miejskich

14.   Ewidencja szkoleń bhp

15.   Rejestr wypadków przy pracy

16.   Rejestr wypadków w drodze do pracy

17.   Ewidencja rachunków za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)

18.   Rejestr (książka) kontroli

19.   Rejestr petycji, skarg i wniosków

20.   Rejestr umów z kontrahentami na targowisku rolno-spożywczym

21.   Rejestr umów z kontrahentami na bazarze „ZAŁĘŻĘ”

22.   Rejestr umów z kontrahentami zajmującymi miejsca rezerwowane na targowisku

        przy ul. Pukowca 23

23.   Rejestr umów z kontrahentami na targowiskach detalicznych

24.   Archiwum umów rozwiązanych z podmiotami  wynajmującymi pomieszczenia

25.   Ewidencja pism (wychodzących i przychodzących)

26.   Rejestr faktur przychodzących

27.   Rejestr środków trwałych

28.   Rejestr pozostałych środków trwałych

29.   Rejestr zamówień publicznych

30.   Rejestr umów

31.   Rejestr ryzyka w realizacji celów i zadań zakładu

 

Sposoby i zasady dostępu do zawartych w nich danych :
Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można

uzyskać w Zakładzie Targowisk Miejskich

-          z tablicy ogłoszeń Zakładu Targowisk Miejskich

-          na pisemny/ustny wniosek złożony w siedzibie Zakładu Targowisk Miejskich

Data wytworzenia: 28.02.2011 09:54

Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard Kwieciński

Data upublicznienia: 28.02.2011 09:54

Data ostatniej zmiany: 18.06.2019 13:31

Udostępniający: Maciej Szczepaniak

Artykuł był czytany: 3693

Ostatnio zmienił: Maciej Szczepaniak

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms