strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Kontrole w ZTM w Katowicach > NFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach w II półroczu 2011 r.

NFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach w II półroczu 2011 r.

I.

1

Numer protokołu

Protokół nr 9/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Miejsca wyznaczone do handlu na Rynku w Katowicach

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

11.07.2011r..

5

Okres objęty kontrolą

11.07.2011r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

II.

1

Numer protokołu

Protokół nr 10/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

11.08.2011r.

5

Okres objęty kontrolą

11.08.2011r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

III.

1

Numer protokołu

Protokół nr 11WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru w Katowicach ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

28.09.2011r

5

Okres objęty kontrolą

28.09.2011r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

IV.

1

Numer protokołu

Protokół nr 12/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

19.10.2011r

5

Okres objęty kontrolą

19.10.2011r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

V.

1

Numer protokołu

Protokół nr 13/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

24.10.2011r.

5

Okres objęty kontrolą

24.10.2011r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

VI.

1

Numer protokołu

Protokół nr 14/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

09.11.2011r

5

Okres objęty kontrolą

09.11.2011r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

VII.

1

Numer protokołu

Protokół nr 15/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko przy pl. K Miarki w Katowicach

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

23.11.2011r

5

Okres objęty kontrolą

23.11.2011r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

VIII.

1

Numer protokołu

Protokół nr 16/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Gospodarczo-Administracyjny

3

Temat kontroli

Kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

28-30.11. 2011r.

5

Okres objęty kontrolą

1 czerwca- 30 listopada 2011r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

IX.

1

Numer protokołu

Protokół nr 17/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

07.12.2011r

5

Okres objęty kontrolą

07.12.2011r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

X.

1

Numer protokołu

Protokół nr 18/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko w Katowicach -Giszowcu

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych

4

Termin przeprowadzenia kontroli

15.12.2011r

5

Okres objęty kontrolą

15.12.2011r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

XI.

1

Numer protokołu

Protokół nr 19/WK/2011

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Działy: AT, AK, TE, TI, GK, OP

3

Temat kontroli

Kontrola przestrzegania mechanizmów kontrolnych zastosowanych przy zidentyfikowanych ryzykach

4

Termin przeprowadzenia kontroli

15-23.12.2011r

5

Okres objęty kontrolą

01.01 – 23.12.2011r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Data wytworzenia: 04.06.2012 09:18

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 04.06.2012 09:18

Data ostatniej zmiany: 04.06.2012 09:27

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2885

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms