strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Kontrole w ZTM w Katowicach > Informacje o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych przez WK ZTM w II półroczu 2010 r.

Informacje o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych przez WK ZTM w II półroczu 2010 r.

Zał. 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI

przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach

w II półroczu 2010 r.

 

I.

1

Numer protokołu

Protokół nr 16/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko detaliczne przy ul. Agnieszki w Katowicach

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

12.07.2010r.

5

Okres objęty kontrolą

12.07.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

II.

1

Numer protokołu

Protokół nr 17WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

27.07. 2010r.

5

Okres objęty kontrolą

27.07.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

III.

1

Numer protokołu

Protokół nr 18/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

25.08.2010r

5

Okres objęty kontrolą

25.08.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

IV.

1

Numer protokołu

Protokół nr19/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Gospodarczo-Administracyjny

3

Temat kontroli

Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

30,31.sierpnia 1,2,3 września 2010r.

5

Okres objęty kontrolą

1 stycznia - 30 czerwca 2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

V.

1

Numer protokołu

Protokół nr 20/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

29.09.2010r

5

Okres objęty kontrolą

29.09.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

VI.

1

Numer protokołu

Protokół nr 21/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

28.10.2010r

5

Okres objęty kontrolą

28.10.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

VII.

1

Numer protokołu

Protokół nr 22/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

24.11.2010r

5

Okres objęty kontrolą

24.11..2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

VIII.

1

Numer protokołu

Protokół nr 23/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Miejsca wyznaczone do handlu na terenie Rynku w Katowicach

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

29.12..2010r.

5

Okres objęty kontrolą

29.12. 2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

IX.

1

Numer protokołu

Protokół nr 24/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Gospodarczo-Administracyjny

3

Temat kontroli

Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

23,27 i 28.12. 2010r.

5

Okres objęty kontrolą

1 lipca-17 grudnia 2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

 

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Data wytworzenia: 17.10.2011 08:01

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 17.10.2011 08:01

Data ostatniej zmiany: 17.10.2011 08:01

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2318

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2023 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms