strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Kontrole w ZTM w Katowicach > INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I półroczu 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I półroczu 2010 r.

Zał. 2

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI

przeprowadzonych przez komórkę Kontroli Wewnętrznej

Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach

w I półroczu 2010 r.

 

I.

1

Numer protokołu

Protokół nr 1/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Gospodarczo-Administracyjny

3

Temat kontroli

Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

21,22,25 stycznia 2010r.

5

Okres objęty kontrolą

1 lipca-30września 2009r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

II.

1

Numer protokołu

Protokół nr 2/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowiska detaliczne pl. K. Miarki i ul. Katowickiej

3

Temat kontroli

Kontrola realizacji umowy na usługę utrzymania w czystości targowisk detalicznych przy pl. K. Miarki i ul. Katowickiej w zakresie zimowego utrzymania czystości.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

18 stycznia i 08 lutego 2010r.

5

Okres objęty kontrolą

18 stycznia i 08 lutego 2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

III.

1

Numer protokołu

Protokół nr 3/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

12.02.2010r

5

Okres objęty kontrolą

12.02.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

IV.

1

Numer protokołu

Protokół nr 4/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

23.02.2010r.

5

Okres objęty kontrolą

23.02.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

V.

1

Numer protokołu

Protokół nr 5/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

30.03.2010r

5

Okres objęty kontrolą

30.03.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

VI.

1

Numer protokołu

Protokół nr 6/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko przy pl. K. Miarki

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

31.03.2010r.

5

Okres objęty kontrolą

31.03.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

1

Numer protokołu

Protokół nr 7/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

30.04.2010r

5

Okres objęty kontrolą

30.04.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

VIII.

1

Numer protokołu

Protokół nr 8/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

28.04.2010r.

5

Okres objęty kontrolą

28.04.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

IX.

1

Numer protokołu

Protokół nr 9/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Organizacyjno -Prawny

3

Temat kontroli

Kontrola przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

4

Termin przeprowadzenia kontroli

29, 30 kwietnia i 5, 6 maja 2010r.

5

Okres objęty kontrolą

21 września 2009r. -19 stycznia 2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

1

Numer protokołu

Protokół nr 10/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

27.05.2010r

5

Okres objęty kontrolą

27.05.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

XI.

 

1

Numer protokołu

Protokół nr 11/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko przy ul. Katowickiej

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

26.05.2010r.

5

Okres objęty kontrolą

26.05.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

XII.

 

1

Numer protokołu

Protokół nr 12/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

31.05.2010r.

5

Okres objęty kontrolą

31.05.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.

 

1

Numer protokołu

Protokół nr 13/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

15.06.2010r

5

Okres objęty kontrolą

15.06.2010r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

XIV.

 

1

Numer protokołu

Protokół nr 14/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Gospodarczo-Administracyjny

3

Temat kontroli

Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

15, 16, 17 czerwca2010r.

5

Okres objęty kontrolą

1 października -31 grudnia 2009r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

 

XV.

1

Numer protokołu

Protokół nr 15/WK/2010

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

28.06.2010r.

5

Okres objęty kontrolą

28.06.2010r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Data wytworzenia: 22.02.2011 08:41

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 22.02.2011 08:41

Data ostatniej zmiany: 22.02.2011 08:41

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2843

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms