Aneks nr 1 do planu kontroli w ZTM II półrocze 2010

Zał. 1
ANEKS NR 1 DO PLAN KONTROLI
w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r.
L.p. Nazwa kontrolowanej komórki Przedmiot kontroli Planowany termin kontroli Kontrolujący Uwagi
1. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłat targowych na targowisku przy ul. Agnieszki w Katowicach Lipiec 2010r. Jan Adamski
2. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach Lipiec 2010r. Zbigniew Zieliński
3. Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej Sierpień 2010r. Zbigniew Zieliński
4. Dział Gospodarczo-Administracyjny Kontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w I półroczu 2010r. Sierpień/Wrzesień 2010r. Barbara Rosa- Liszka
5. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach Wrzesień 2010r. Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
6. Dział Administracji Targowisk Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej Październik 2010r. Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
7. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach Listopad 2010r. Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
8. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłat targowych w miejscach wyznaczonych do handlu na Rynku w Katowicach Grudzień 2010r. Jan Adamski
9. Dział Administracji Targowisk Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach Grudzień 2010r. Zbigniew Zieliński Kontrola nie zostanie przeprowadzona z uwagi na L-4 pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli
10. Dział Gospodarczo-Administracyjny Kontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w II półroczu 2010r. Grudzień 2010r. Barbara Rosa - LiszkaKatowice, 21.12.2010r.
Zatwierdzam:

DYREKTOR

dr inż. Adam Lidwin


Data wytworzenia: 17.10.2011 07:57

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 17.10.2011 07:57

Data ostatniej zmiany: 17.10.2011 07:57

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2521

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms