strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Inne > 17-05-2018 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

17-05-2018 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 17.05.2018r.

 

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego

powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik

do zarządzenianr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r.

w sprawie określania sposobu i trybugospodarowania składnikami majątku ruchomego

powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice (z późniejszymi zmianami)

w związku z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach

z dnia 30.08.2006r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych

z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego z późniejszymi zmianami):

 

l . Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce

organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu) zbędne

i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem

na realizację zadań publicznych.

 

2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr 1) kierowany do

Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 01 czerwca 2018 r.

Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

 

3. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu

Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik

majątku na podstawie protokołu odbioru.

 

 

Dyrektor

Brygida Dziuk

 

 

 

Pliki do pobrania

Data wytworzenia: 17.05.2018 14:13

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 17.05.2018 14:13

Data ostatniej zmiany: 17.05.2018 19:33

Udostępniający: Maciej Szczepaniak

Artykuł był czytany: 1202

Ostatnio zmienił: Maciej Szczepaniak

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2023 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms