strona główna > bip > rejestr zmian

rejestr zmian

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw :

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się  w godzinach pracy administracji (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00) .

 

    Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej  i elektronicznej

    oraz  rozpatrywane w terminach zgodnych z k.p.a.

 

Załatwianie spraw dyrektor zakładu powierza pracownikom właściwych funkcjonalnie jednostek organizacyjnych .

 

W sprawach dotyczących petycji , skarg i wniosków przyjmuje :

 

1. Dyrektor

     Poniedziałki w godzinach 900 – 1200

 

2. Zastępca Dyrektora ds. administracji targowisk

     Czwartki w godzinach 600 - 700

 

lista zmian

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms