strona główna > bip > rejestr zmian

rejestr zmian

Majątek Zakładu

 

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach gospodaruje w formie

trwałego zarządu mieniem będącym własnością Miasta Katowice:


1) ul. Katowicka 61 -          1 432 m2
2) ul. Pukowca 23 -          99 985 m2

3) ul. Agnieszki 21 -           1 794 m2

4) ul. Panewnicka 33 -        1 640 m2

 

5) ul. Gliwicka 154 (siedziba ZTM)

 

oraz administruje targowiskami:

1) pl. K. Miarki -                  945 m2

2) ul. Chrobrego  28         1 519 m2

lista zmian

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms