Nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji

Publicznej,udostępniana jest w drodze wywieszenia na tablicy ogłószeń lub na wniosek

osoby zainteresowanej,na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001

roku o dostępie do informacji publicznej .

Data wytworzenia: 28.02.2011 09:45

Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard Kwieciński

Data upublicznienia: 28.02.2011 09:45

Data ostatniej zmiany: 01.03.2011 13:51

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2661

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms