strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Kontrole w ZTM w Katowicach > Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w I półroczu 2011r.

Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w I półroczu 2011r.

Zał. 3

 

 

 

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2011 r.

I.

1.

Znak sprawy

NS/HKiŚ/197/2011

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko Miejskie pl. K Miarki Katowice

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

07.03. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

07.03.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

brak

 

II.

1.

Znak sprawy

DG-II.1711.1.2.2011.EK

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, Referat Handlu i Rolnictwa

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej na terenie targowiska przy pl. J. Pukowca, przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 36/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice, dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice ( uchwała nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice).

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

12.05.2011 r.

6.

Okres objęty kontrolą

12.05. 2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

brak

 

 

III.

1.

Znak sprawy

464/12OP/NS/HKiŚ/11

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

ZTM Katowice, Targowisko Miejskie Katowice, ul. Katowicka

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

17.05. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

17.05.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

brak

 

 

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Data wytworzenia: 17.10.2011 13:36

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 17.10.2011 13:36

Data ostatniej zmiany: 17.10.2011 13:36

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2286

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms