strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Inne > 05-02-2019 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

05-02-2019 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 05.02.2019r.

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

ul. Gliwicka 154 40-859 Katowice

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1860/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20.03.2018 r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, w związku z zarządzeniem Nr 38/2018 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 02.08.2018 r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego:

l, Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej Miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu) zbędny składnik majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

  1. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr l) kierowany do Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 15 lutego 2019 r. Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.
  2. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt jednostki, której przekazano ten składnik majątku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dyrektor

Brygida Dziuk

 

Pliki do pobrania

Data wytworzenia: 05.02.2019 11:43

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 05.02.2019 11:43

Data ostatniej zmiany: 05.02.2019 14:04

Udostępniający: Maciej Szczepaniak

Artykuł był czytany: 1176

Ostatnio zmienił: Maciej Szczepaniak

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms