strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Inne > 24-07-2018 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

24-07-2018 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 24.07.2018r.

 

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego

jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik do zarządzenia

nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r. w sprawie określania

sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego

jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice (z późniejszymi zmianami) w związku

z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach

z dnia 30.08.2006 r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych

z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego z późniejszymi zmianami):

 

1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej

    jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu)

    zbędne składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem

    na realizację zadań publicznych.

2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek .(zał. nr 1) kierowany

   do Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 07 sierpnia 2018 r.

   Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

3. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem

    Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano

    ten składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.

 

Dyrektor

 

Brygida Dziuk

 

1.           Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu) zbędne składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

2.           Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek .(zał. nr 1) kierowany do Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 07 sierpnia 2018 r. Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

3.           Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.

Dyrekt r

Brygida Dziuk

Pliki do pobrania

Data wytworzenia: 24.07.2018 10:44

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 24.07.2018 10:44

Data ostatniej zmiany: 24.07.2018 11:12

Udostępniający: Maciej Szczepaniak

Artykuł był czytany: 1170

Ostatnio zmienił: Maciej Szczepaniak

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2023 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms