strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Inne > 20-03-2017 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

20-03-2017 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                     Katowice, 20.03.2017r.

 

 

 

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

 

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

                 Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice (zmienionego zarządzeniem nr 1129/2012 z dnia 18 września 2012r. oraz zarządzeniem nr 438/2015 z dnia 16 września 2015r.) w związku z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 30.08.2006r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego:

 

1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu lub gospodarstwu pomocniczemu) zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

 

2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr 1) kierowany do Dyrektora  Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 4 kwietnia 2017r.

Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

 

3. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Dyrektor

                                                                                          Brygida Dziuk

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Data wytworzenia: 20.03.2017 14:25

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Mrzyczek

Data upublicznienia: 20.03.2017 14:25

Data ostatniej zmiany: 20.03.2017 14:25

Udostępniający: Maciej Szczepaniak

Artykuł był czytany: 1942

Ostatnio zmienił: Maciej Szczepaniak

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2021 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms