strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Inne > 16-10-2015 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

16-10-2015 -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 15.10.2015r.

 

  

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

40-859 Katowice

ul. Gliwicka 154

  1. Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice w związku z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 30.08.2006r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego:

  1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu lub gospodarstwu pomocniczemu) zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

  2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr 1) kierowany do Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 31 października 2015r.

Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

  1. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.

Dyrektor

dr inż.Adam Lidwin

Pliki do pobrania

Data wytworzenia: 16.10.2015 10:42

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Mrzyczek

Data upublicznienia: 16.10.2015 10:42

Data ostatniej zmiany: 16.10.2015 10:47

Udostępniający: Maciej Szczepaniak

Artykuł był czytany: 1751

Ostatnio zmienił: Maciej Szczepaniak

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2023 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms