strona główna > Zamówienia > Klauzula informacyjna dotycząca ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Klauzula informacyjna dotycząca ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie

publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 2191) Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą,

związanych z realizacją zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-

prawnym.

2011 - 2019 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms