strona główna > bip > rejestr zmian

rejestr zmian

Instrukcja

 

Instrukcja


Informacje ogólne

BIP - co to jest?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

STRONA GŁÓWNA BIP
Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach można dostać się:

W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://ztm.katowice.pl/bip,8,2,22,22,0

Ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór zakładki ->Jednostki organizacyjne ->Pozostałe jednostki organizacyjne

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, wyszukiwarki oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

 

Aby przeszukać serwis BIP należy w okienku wyszukiwarki wpisać szukaną frazę (nin. 4 znaki) i kliknąć przycisk "lupki"

lub nacisnąć klawisz "enter". Zostaną wyświetlone wszystkie miejsca zawierające szukany tekst.

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.

- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej

- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.Katowice 14-10-2014

lista zmian

2011 - 2021 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms